Ga naar de inhoud

AirQon / vervangen brugdekken fietsgedeeltes Claudius Prinsenbrug

Op deze pagina is te zien welke emissiebesparing AirQon in opdracht van de gemeente Breda heeft behaald en hoe dit is behaald.

We splitsen de resultaten in cijfers en een toelichting. Daarnaast lees je welke investeringen nog gedaan gaan worden in de toekomst. Het doel van de gemeente Breda: meten of een duurzame maatregel zoals het gebruik van alternatieve energie de CO2 uitstoot kan reduceren. Dat is goed voor het milieu en voor de gezondheid van omwonenden.

Welk emissievrij/emissie-arme materieel is ingezet?

  • Alternatieve stroomvoorziening

Behaalde reductie ten aanzien van conventioneel materiaal, bekeken per materieelinzet

De CO2-besparing ten opzichte van een aggregaat liep op tot circa 100 liter dieselolie door het gebruik van de alternatieve stroomvoorziening.

Projecten 2021/2022 in uitvoering of uitgevoerd

  • De gemeente Breda heeft de brugdekken op de fietsgedeeltes van de Claudius Prinsenbrug vervangen. Dat werk is uitgevoerd in 2 fases. Gedurende het gehele project werd het energieverbruik gemeten. Dit pilotproject is opgezet om te meten of een duurzame maatregel zoals het gebruik van alternatieve energie de CO 2  uitstoot kan reduceren. Dat is goed voor het milieu en voor de gezondheid van omwonenden.

Betrokken partijen

  • Gemeente Breda
  • AirQon

Bron: Indusa-infra

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze website is getracht alle juiste cijfers en rechthebbenden te achterhalen. Diegenen die desondanks menen dat zaken niet juist zijn weergegeven of rechten te kunnen doen gelden, worden verzocht contact met De Groene Koers op te nemen.

Wie is De Groene Koers?

De Groene Koers wordt vertegenwoordigd door:

  • Koninklijke Bouwend Nederland – Jorrit van Ommen
  • BMWT – Hans Zwaanenburg
  • Cumela – Nico Willemsen
  • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners – Mario Geuze
  • MKB Infra – Pieter Boelhouwer

Initiatief van


© De Groene Koers – 2021