Ga naar de inhoud

Broeren Civil Solutions / Het Pater van den Elsenplein

Op deze pagina is te zien welke emissiebesparing Broeren Civil Solutions BV in opdracht van de gemeente Tilburg heeft behaald en hoe dit is behaald.

We splitsen de resultaten in cijfers en een toelichting. Daarnaast lees je welke investeringen nog gedaan gaan worden in de toekomst. Het doel van de gemeente Tilburg is duidelijk: een duurzamer Tilburg.

Welk emissievrij/emissie-arme materieel is ingezet?

  • Elektrische loskraan

Projecten 2021/2022 in uitvoering of uitgevoerd

  • Het Pater van den Elsenplein bevat alle belangrijke elementen die nodig zijn voor de toekomst van de stad. We zorgen voor meer groen en biodiversiteit en vangen het regenwater op: dit maakt het plein tot een koelere plek. Er komen groene ontmoetings- en speelplekken die uitnodigen om samen te komen. En we gebruiken duurzame, waar mogelijk hergebruikte, materialen.

Betrokken partijen

  • Gemeente Tilburg
  • Broeren Civil Solutions BV
  • Struyk Verwo Infra

Bron: Indusa-infra

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze website is getracht alle juiste cijfers en rechthebbenden te achterhalen. Diegenen die desondanks menen dat zaken niet juist zijn weergegeven of rechten te kunnen doen gelden, worden verzocht contact met De Groene Koers op te nemen.

Wie is De Groene Koers?

De Groene Koers wordt vertegenwoordigd door:

  • Koninklijke Bouwend Nederland – Jorrit van Ommen
  • BMWT – Hans Zwaanenburg
  • Cumela – Nico Willemsen
  • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners – Mario Geuze
  • MKB Infra – Pieter Boelhouwer

Initiatief van


© De Groene Koers – 2021